Σε συνέχεια της τροποποίησης του νομικού πλαισίου που διέπει τις πράξεις ιδιωτικού αλλά και δημόσιου χαρακτήρα του προγράματος CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014 - 2020 (Υ.Α 3083/11-08-2021) ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό πως τροποποιήθηκε η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ (66016/08-11-2021) στην οποία περιγράφεται η διαδικασία αλλά και τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής (αιτήματα καταβολής ενίσχυσης δικαιούχων)

Τροποποίηση της αρ.πρωτ. 14886/4-3-2021 (ΑΔΑ: 9ΓΔΩ46ΨΧΞΧ-ΒΥΣ) και αντικατάσταση της αρ.πρωτ. 80293/4-12-2020 (ΑΔΑ: 9ΗΛΘ46ΨΧΞΧ-2ΝΧ)

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγγραφα

 

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)” του ΠΑΑ 2014-2020 για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα πληρωμής ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην σχετική εγκύκλιο πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ.. Οι δικαιούχοι να μην προχωρούν σε οριστικοποίηση αιτημάτων πληρωμής ή τροποποίησης πριν έρθουν σε συννενόηση με την ΟΤΔ Ελικώνας - Παρνασσός Α.Α.Ε. - ΟΤΑ

Attachments:
Download this file (EΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.pdf)EΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.pdf[ ]3426 kB
Download this file (Ε_1.2_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ.docx)Ε_1.2_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ.docx[ ]47 kB
Download this file (Ε_1.4_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ.docx)Ε_1.4_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ.docx[ ]28 kB
Download this file (Ε_4_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ.docx)Ε_4_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ.docx[ ]19 kB
Download this file (Εγχειρίδιο Πληρωμών Ιδιωτικών CLLD Δικαιούχος.pdf)Εγχειρίδιο Πληρωμών Ιδιωτικών CLLD Δικαιούχος.pdf[ ]456 kB
Download this file (ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.doc)ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.doc[ ]59 kB
Download this file (Π_1.1_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.ΙΧ.docx)Π_1.1_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.ΙΧ.docx[ ]108 kB
Download this file (Π_1.2_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.ΙΧ.docx)Π_1.2_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.ΙΧ.docx[ ]143 kB
Download this file (Π_3_EKΘΕΣΗ_ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ.xlsx)Π_3_EKΘΕΣΗ_ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ.xlsx[ ]43 kB
Download this file (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.LEADER-ΥΠΟΜΕΤΡΟ_19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.pdf)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.LEADER-ΥΠΟΜΕΤΡΟ_19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.pdf[ ]601 kB
Download this file (ΠΙΝ.1_ΠΙΝ.2_ΙΧ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.xlsx)ΠΙΝ.1_ΠΙΝ.2_ΙΧ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.xlsx[ ]107 kB
Download this file (ΠΙΝ.3_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc)ΠΙΝ.3_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc[ ]69 kB
Download this file (ΠΠΑΕΕ_ΠΙΝ.ΠΑΡΑΣΤ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ.xlsx)ΠΠΑΕΕ_ΠΙΝ.ΠΑΡΑΣΤ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ.xlsx[ ]100 kB
Download this file (ΠΠΕΕ_ΠΙΝ.ΠΡΟΒ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ.xlsx)ΠΠΕΕ_ΠΙΝ.ΠΡΟΒ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ.xlsx[ ]99 kB
Download this file (Υ_2_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc)Υ_2_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc[ ]29 kB
Περισσότερα...

 

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)” του ΠΑΑ 2014-2020 για έργα Δημόσιου Χαρακτήρα που εκτελούνται χωρίς Δημόσιες Συμβάσεις έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα στην ΟΤΔ αλλά και ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ.

 

 

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)” του ΠΑΑ 2014-2020 για έργα Δημόσιου Χαρακτήρα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα πληρωμής ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ  σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην σχετική εγκύκλιο πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Attachments:
Download this file (Β_1_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ.docx)Β_1_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ.docx[ ]27 kB
Download this file (Β_2_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ.xlsx)Β_2_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ.xlsx[ ]10 kB
Download this file (Ε_1.2_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.docx)Ε_1.2_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.docx[ ]48 kB
Download this file (Ε_1.4.Α_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_κατασκ_προμ_μελ_υπηρεσια.docx)Ε_1.4.Α_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_κατασκ_προμ_μελ_υπηρεσια.docx[ ]49 kB
Download this file (Ε_1.4.Β_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ_κατασκ_προμ_μελ_υπηρεσια.docx)Ε_1.4.Β_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ_κατασκ_προμ_μελ_υπηρεσια.docx[ ]126 kB
Download this file (Ε_1.5_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΚΩ_αρχαιολογία.docx)Ε_1.5_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΚΩ_αρχαιολογία.docx[ ]108 kB
Download this file (Ε_4_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΤΔ_ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ.docx)Ε_4_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΤΔ_ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ.docx[ ]22 kB
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_19.2_ΔΗΜΟΣΙΕΣ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ_3η Τροποπ.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_19.2_ΔΗΜΟΣΙΕΣ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ_3η Τροποπ.pdf[ ]430 kB
Download this file (ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.doc)ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.doc[ ]59 kB
Download this file (Π_1.10_EKΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ.xlsx)Π_1.10_EKΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ.xlsx[ ]44 kB
Download this file (Π_1.2_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc)Π_1.2_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc[ ]142 kB
Download this file (Π_1.4.Α_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.docx)Π_1.4.Α_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.docx[ ]165 kB
Download this file (Π_1.4.Β_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.docx)Π_1.4.Β_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.docx[ ]167 kB
Download this file (Π_1.8_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_αρχαιολογια.doc)Π_1.8_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_αρχαιολογια.doc[ ]275 kB
Download this file (Π_1.9_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΚΩ.doc)Π_1.9_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΚΩ.doc[ ]271 kB
Download this file (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_19.2_ΔΗΜΟΣΙΕΣ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ_3η Τροποπ.pdf)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_19.2_ΔΗΜΟΣΙΕΣ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ_3η Τροποπ.pdf[ ]768 kB
Download this file (ΠΙΝ.1_ΠΙΝ.2_ΔΣ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.xlsx)ΠΙΝ.1_ΠΙΝ.2_ΔΣ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.xlsx[ ]45 kB
Download this file (ΠΙΝ.1_ΠΙΝ.2_ΧΔΣ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.xlsx)ΠΙΝ.1_ΠΙΝ.2_ΧΔΣ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.xlsx[ ]105 kB
Download this file (ΠΙΝ.3_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc)ΠΙΝ.3_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc[ ]70 kB
Download this file (ΠΠΑΕΕ_ΠΙΝ.ΠΑΡΑΣΤ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.xlsx)ΠΠΑΕΕ_ΠΙΝ.ΠΑΡΑΣΤ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.xlsx[ ]94 kB
Download this file (ΠΠΕΕ_ΠΙΝ.ΠΡΟΒ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.xlsx)ΠΠΕΕ_ΠΙΝ.ΠΡΟΒ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.xlsx[ ]93 kB
Download this file (Υ_2_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc)Υ_2_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc[ ]14 kB
Περισσότερα...
Scroll to top