ΘΕΣΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται οι πράξεις Ιδιωτικού αλλά και Δημόσιου χαρακτήρα στο πρόγραμμα CLLD/LEADER τοπυ ΠΑΑ 2014-2020 τροποποιείται λόγω συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και της ανάγκης λήψης έκτακτων μέτρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»

 

Δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 3η Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης 13214/30-11-2017 (3218/03-07-2020) που αφορά τα έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Μέέτρο 19.2 του ΠΑΑ

Attachments:
Download this file (ΦΕΚ 3ης τροπ. ΥΑ ΙΔ.pdf)ΦΕΚ 3ης τροπ. ΥΑ ΙΔ.pdf[ ]1097 kB

 

Δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 3η Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης 13215/30-11-2017 (4107/07-08-2020) που αφορά τα έργα Δημόσιου Χαρακτήρα στο ΜΞέτρο 19.2 του ΠΑΑ

Το θεσμικό πλαίσιο για τον καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών. (ΦΕΚ 12868/31-07-2018 Αρ. Φύλλου 3119)

Τροποποίηση της Υ.Α. 12868/31-07-2018 (ΦΕΚ 1011/26-03-2019)

Οι ΜΜΕ υπάρχουν σε πολλές διαφορετικές μορφές και μεγέθη· ωστόσο, στο σημερινό πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να έχουν στενές οικονομικές, λειτουργικές ή διοικητικές σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις. Οι σχέσεις αυτές συχνά καθιστούν δύσκολο το να τεθεί ένα όριο μεταξύ των ΜΜΕ και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ο ορισμός των ΜΜΕ είναι ένα πρακτικό εργαλείο που σκοπό έχει να βοηθά τις ΜΜΕ να δηλώνουν την ταυτότητά τους, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ και των κρατών μελών της.

 

Attachments:
Download this file (Οδηγός ΜΜΕ.pdf)Οδηγός ΜΜΕ.pdf[ ]1341 kB
Scroll to top