ΘΕΣΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Το θεσμικό πλαίσιο 3083/4.8.2021 στο οποίο βασίζονται οι πράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου χαρακτήρα που εντάσσονται στο πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 αντικαθίστανται από την 1337/11-05-2022 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4» (Β΄ 3702).

 

Το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται τόσο οι πράξεις Ιδιωτικού όσο και οι πράξεις Δημόσιου χαρακτήρα που εντάσσονται στο πρόγραμμα CLLD/LEADER τοπυ ΠΑΑ 2014-2020 τροποποιήθηκε.

Περισσότερα...

 

Το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται οι πράξεις Ιδιωτικού αλλά και Δημόσιου χαρακτήρα στο πρόγραμμα CLLD/LEADER τοπυ ΠΑΑ 2014-2020 τροποποιείται λόγω συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και της ανάγκης λήψης έκτακτων μέτρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»

 

Δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 3η Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης 13214/30-11-2017 (3218/03-07-2020) που αφορά τα έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Μέέτρο 19.2 του ΠΑΑ

Attachments:
Download this file (ΦΕΚ 3ης τροπ. ΥΑ ΙΔ.pdf)ΦΕΚ 3ης τροπ. ΥΑ ΙΔ.pdf[ ]1097 kB

 

Δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 3η Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης 13215/30-11-2017 (4107/07-08-2020) που αφορά τα έργα Δημόσιου Χαρακτήρα στο ΜΞέτρο 19.2 του ΠΑΑ

Scroll to top