ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη επί του σχέδιου σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του 1ου Υποέργου «ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ», της Πράξης «ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0010866047, συνολικού προϋπολογισμού 78.745,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (νόμιμο εκπρόσωπο) και του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας HELLASOD Α.Ε. η οποία κρίθηκε μειοδότης.

 

Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος Αγοτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την τροποποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος ως προς την ιδιωτική συμμετοχή των ιδιωτικών έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER.

Attachments:
Download this file (Υπ Αρ 2015.pdf)Υπ Αρ 2015.pdf[ ]65 kB

 

Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΟΤΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τροποποιήσεις που επέρχονται στην υλοποίηση των έργων του Τοπικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης LEADER/CLLD λόγω τροποποίησης του νομικού πλαισίου του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έδωσε την σύμφωνη γνώμη της για το υποέργο «Αστική οδοποιία στη Δ.Κ. Ορχομενού» της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή και συντήρηση αστικής οδοποιίας στην Δ.Κ. Ορχομενού», του Ορχομενού προϋπολογισμού 400.000,00 €, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έδωσε την σύμφωνη γνώμη της για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ & Τ.Κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ» του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιών προϋπολογισμού 275.875,77 €, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Scroll to top