ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έδωσε την σύμφωνη γνώμη της για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΧΩΣΤΙΩΝ, Τ.Κ. ΛΟΥΤΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» προϋπολογισμού 250.157,18 €, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έδωσε την σύμφωνη γνώμη της για το έργο «ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ» του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιών προϋπολογισμού 114.124,22 €, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

 

Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΟΤΑ ενημερώνει σχετικά με την έγκριση επιπλέον ποσού πόρων για την κάλυψη επενδυτών που έχουν μεν εγκριθεί αλλά λόγω έλλειψης πόρων δεν ήταν δυνατή η ένταξη τους. Η δυνατότητα χρήσης προγραμματικής υπερδέσμευσης οδηγεί σε ένταξη όλων των θετικά αξιολογημμένων προτάσεων της με αρ πρωτ 5564-06/03/2019 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

 

Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΟΤΑ ενημερώνει σχετικά με την έγκριση επιπλέον ποσού πόρων για την κάλυψη επενδυτών που έχουν μεν εγκριθεί αλλά λόγω έλλειψης πόρων δεν ήταν δυνατή η ένταξη τους, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

 

Εν αναμονή του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα του προγράμματος CLLD/LEADER και με σκοπό την διευκόλυνση των επενδυτών παρέχονται αναλυτικές οδηγίες υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής  στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Scroll to top