ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε - ΟΤΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την ολοκλήρωση της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος CLLD LEADER για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος Βοιωτίας.

Η αναπτυξιακή εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ενημερώνει τους επενδυτές που υπέβαλαν (ή θα υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 18/10/2019) ηλεκτρονική αίτητη στο πρόγραμμα CLLD LEADER για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα ότι σύμφωνα με την πρόσκληση η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των φυσικών φακέλων ορίζεται ως 10 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Συνεπώς η ημερομηνία αυτή είναι 28/10/2019.

Λόγω αργίας της συγκεκριμένης ημέρας η τελική ημερομηνία παραλαβής των φυσικών φακέλων τοποθετείται στις 29/10/2019 και μέχρι τις 14:00.

                                 

 Εκ του γραφείου τύπου.

 

Σύμφωνα με το από 07/08/2019 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 - 2020, με θέμα την Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της υπηρεσίας σχετικά με τις εμπορικές μισθώσεις διάρκειας άνωτων 9 ετών, ενημερώνουμε το επενδυτικό  κοινό ότι :

"Πράγματι, ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 618) αναφέρει ότι οι μισθώσεις, όταν υπερβαίνουν τα 9 έτη, πρέπει να καταρτίζονται συμβολαιογραφικά και να μεταγράφονται. Όμως, το άρθρο αυτό ΔΕΝ ισχύει για τις επαγγελματικές μισθώσεις (Άρειος Πάγος Απόφαση 749/2014).

Συνεπώς, οι επαγγελματικές μισθώσεις, για όσα χρόνια συμφωνηθούν, μπορούν να γίνουν κανονικά με ιδιωτικό συμφωνητικό και να ισχύουν έναντι του νέου κτήτορα, σε περίπτωση που ο σημερινός μεταβιβάσει το ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση που ο σημερινός εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) μεταβιβάσει το ακίνητο του, ο μισθωτής (επαγγελματίας - ενοικιαστής) προστατεύεται κανονικά για όλα τα χρόνια της μίσθωσης, ακόμα κι αν η μίσθωση έχει γίνει με ιδιωτικό συμφωνητικό.
Προσοχή πάντα στους όρους του ιδιωτικού συμφωνητικού και, σε καμία περίπτωση, με τα έντυπα μισθωτήρια που κυκλοφορούν στα περίπτερα ή στο διαδίκτυο."

 

 

 

Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το έγγραφο 5125/16-07-2019 παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την υποβολή αίτησης στήριξης για τα ιδιωτικά έργα του προγράμματος CLLD/LEADER.

Ταυτόχρονα ενημερώνουμε το κοινό ότι επίκειται τροποποίηση - 2η Τροποποίηση - της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το έγγραφο 3710/21-5-2019 παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την υποβολή αίτησης στήριξης για τα ιδιωτικά έργα του προγράμματος CLLD/LEADER.

 

Scroll to top