ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΟΤΑ ενημερώνει σχετικά με την έγκριση επιπλέον ποσού πόρων για την κάλυψη επενδυτών που έχουν μεν εγκριθεί αλλά λόγω έλλειψης πόρων δεν ήταν δυνατή η ένταξη τους. Η δυνατότητα χρήσης προγραμματικής υπερδέσμευσης οδηγεί σε ένταξη όλων των θετικά αξιολογημμένων προτάσεων της με αρ πρωτ 5564-06/03/2019 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

 

Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΟΤΑ ενημερώνει σχετικά με την έγκριση επιπλέον ποσού πόρων για την κάλυψη επενδυτών που έχουν μεν εγκριθεί αλλά λόγω έλλειψης πόρων δεν ήταν δυνατή η ένταξη τους, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

 

Εν αναμονή του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα του προγράμματος CLLD/LEADER και με σκοπό την διευκόλυνση των επενδυτών παρέχονται αναλυτικές οδηγίες υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής  στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έδωσε την σύμφωνη γνώμη της για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ», του Δήμου Τανάγρας προϋπολογισμού 399.099,38 €, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Ελικώνας _ Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε - ΟΤΑ ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές που έχουν καταθέσει προτάσεις στα πλαίσια της από 06/03/2019 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα ότι ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα η αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας καθώς και ο έλεγχος του δείγματος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Στη συνέχεια αναμένεται η έγκριση της μεταφοράς πρόσθετων πόρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ) και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έτσι ώστε να ενταχθεί το σύνολο των αρχικά εγκεκριμένων προτάσεων που δεν μπορούν - στην παρούσα φάση - να ενταχθούν λόγω έλλειψης πιστώσεων.

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα ενημερωθούν εγγράφως το επόμενο 15μερο.

Εκ του γραφείου τύπου

Scroll to top