ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του 1ου υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ», της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» για παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου, έως 30/4/2023.

 

Η ΟΤΔ Ελικώνας -Παρνασσός Αναπτυξιακή Ανώνυμη Ετιαρεία, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του μέτρου 19 Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014 -2020 (Πρόγραμμα CLLD LEADER) διατύπωσε - σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο - θετική γνώμη για την τροποποίηση του έργου "Απ' το Στάρι στο Ψωμί" του δικαιούχου Συλλόγου Ελικωνίων το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα της Ελικώνας - Παρνασσός με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010986844

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έδωσε την θετική της γνώμη για για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «Κατασκευή παιδικών χαρών στις ΤΚ Χωστίων, ΤΚ Λουτουφίου και ΤΚ Νεοχωρακίου του Δήμου Θηβαίων», της Πράξης «Κατασκευή παιδικών χαρών στις ΤΚ Χωστίων, ΤΚ Λουτουφίου και ΤΚ Νεοχωρακίου του Δήμου Θηβαίων», του προγράμματος CLLD/LEADER, της Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α :0010926642, συνολικού προϋπολογισμού 250.157,18 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο

 

Η Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ σαν ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη του Τοπικού Προγράμματος για την περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας, την έγκριση πρόσθετης υπερδέσμευσης ύψους 1.500.000€ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 120/13-1-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ και την επικείμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφεροντος.

 

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Πληροφορίες στα γραφεία της εταιρείας Έρκυνας 9, Λιβαδειά Βοιωτίας και στο τηλέφωνο 2261080661

Attachments:
Download this file (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2023.pdf)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2023.pdf[ ]467 kB

 

Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων και την επιλογή
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανν'απτυξης & Τροφίμων.

Η εταιρεία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιήσει ημερίδες διαβούλευσης και ενημέρωσης με το επενδυτικό κοινό αλλά και φορείς της περιοχής παρέμβασης ώστε να διαμορφωθεί η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο

 

 

 

Scroll to top