ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

Η Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ σαν ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη του Τοπικού Προγράμματος για την περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας, την έγκριση πρόσθετης υπερδέσμευσης ύψους 1.500.000€ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 120/13-1-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ και την επικείμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφεροντος.

 

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Πληροφορίες στα γραφεία της εταιρείας Έρκυνας 9, Λιβαδειά Βοιωτίας και στο τηλέφωνο 2261080661

Attachments:
Download this file (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2023.pdf)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2023.pdf[ ]467 kB

 

Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων και την επιλογή
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανν'απτυξης & Τροφίμων.

Η εταιρεία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιήσει ημερίδες διαβούλευσης και ενημέρωσης με το επενδυτικό κοινό αλλά και φορείς της περιοχής παρέμβασης ώστε να διαμορφωθεί η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο

 

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη επί του σχεδίου σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του 1ου Υποέργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ & Τ.Κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ», της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ & Τ.Κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0010866245, συνολικού προϋπολογισμού 202.738,04 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.


Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (νόμιμο εκπρόσωπο) και της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «Ε.Ο.Φ. ΣΤΑΙΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ Γ. ΝΙΚΗ», η οποία κρίθηκε μειοδότης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη επί του σχεδίου σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του 1ου Υποέργου «Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Ελεώνα Δήμου Θηβαίων», της Πράξης «Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Ελεώνα Δήμου Θηβαίων», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0011043249, συνολικού προϋπολογισμού 84.830,68 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Θηβαίων (νόμιμο εκπρόσωπο) και του «Σπρίτου Σημητρίου», νόμιμου εκπροσώπου της της εταιρείας «ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία κρίθηκε μειοδότης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη επί του σχεδίου σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του 1ου Υποέργου «Κατασκευή παιδικών χαρών στις ΤΚ Χωστίων, ΤΚ Λουτουφίου και ΤΚ Νεοχωρακίου του Δήμου Θηβαίων», της πράξης με τίτλο «Κατασκευή παιδικών χαρών στις ΤΚ Χωστίων, ΤΚ Λουτουφίου και ΤΚ Νεοχωρακίου του Δήμου Θηβαίων», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0010926642, συνολικού προϋπολογισμού 156.394,63 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Θηβαίων (νόμιμο εκπρόσωπο) και του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας «ΑΙΡΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία κρίθηκε μειοδότης.

Scroll to top