Οι δικαιούχοι του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)” του ΠΑΑ 2014-2020 για έργα Δημόσιου Χαρακτήρα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα πληρωμής ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ  σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην σχετική εγκύκλιο πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Attachments:
Download this file (Β_1_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ.docx)Β_1_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ.docx[ ]27 kB
Download this file (Β_2_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ.xlsx)Β_2_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ.xlsx[ ]10 kB
Download this file (Ε_1.2_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.docx)Ε_1.2_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.docx[ ]48 kB
Download this file (Ε_1.4.Α_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_κατασκ_προμ_μελ_υπηρεσια.docx)Ε_1.4.Α_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_κατασκ_προμ_μελ_υπηρεσια.docx[ ]49 kB
Download this file (Ε_1.4.Β_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ_κατασκ_προμ_μελ_υπηρεσια.docx)Ε_1.4.Β_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ_κατασκ_προμ_μελ_υπηρεσια.docx[ ]126 kB
Download this file (Ε_1.5_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΚΩ_αρχαιολογία.docx)Ε_1.5_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΚΩ_αρχαιολογία.docx[ ]108 kB
Download this file (Ε_4_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΤΔ_ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ.docx)Ε_4_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΤΔ_ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ.docx[ ]22 kB
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_19.2_ΔΗΜΟΣΙΕΣ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ_3η Τροποπ.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_19.2_ΔΗΜΟΣΙΕΣ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ_3η Τροποπ.pdf[ ]430 kB
Download this file (ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.doc)ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.doc[ ]59 kB
Download this file (Π_1.10_EKΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ.xlsx)Π_1.10_EKΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ.xlsx[ ]44 kB
Download this file (Π_1.2_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc)Π_1.2_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc[ ]142 kB
Download this file (Π_1.4.Α_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.docx)Π_1.4.Α_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.docx[ ]165 kB
Download this file (Π_1.4.Β_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.docx)Π_1.4.Β_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.docx[ ]167 kB
Download this file (Π_1.8_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_αρχαιολογια.doc)Π_1.8_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_αρχαιολογια.doc[ ]275 kB
Download this file (Π_1.9_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΚΩ.doc)Π_1.9_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΚΩ.doc[ ]271 kB
Download this file (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_19.2_ΔΗΜΟΣΙΕΣ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ_3η Τροποπ.pdf)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_19.2_ΔΗΜΟΣΙΕΣ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ_3η Τροποπ.pdf[ ]768 kB
Download this file (ΠΙΝ.1_ΠΙΝ.2_ΔΣ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.xlsx)ΠΙΝ.1_ΠΙΝ.2_ΔΣ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.xlsx[ ]45 kB
Download this file (ΠΙΝ.1_ΠΙΝ.2_ΧΔΣ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.xlsx)ΠΙΝ.1_ΠΙΝ.2_ΧΔΣ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.xlsx[ ]105 kB
Download this file (ΠΙΝ.3_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc)ΠΙΝ.3_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc[ ]70 kB
Download this file (ΠΠΑΕΕ_ΠΙΝ.ΠΑΡΑΣΤ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.xlsx)ΠΠΑΕΕ_ΠΙΝ.ΠΑΡΑΣΤ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.xlsx[ ]94 kB
Download this file (ΠΠΕΕ_ΠΙΝ.ΠΡΟΒ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.xlsx)ΠΠΕΕ_ΠΙΝ.ΠΡΟΒ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.xlsx[ ]93 kB
Download this file (Υ_2_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc)Υ_2_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc[ ]14 kB