ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. – CLLD της ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Α.Ε - ΟΤΑ, Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας – Δήμαρχος Λεβαδέων, υπέγραψε τις πρώτες συμβάσεις υλοποίησης των έργων που εντάχθηκαν στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΑΕ ΟΤΑ συνολικού προϋπολογισμού: 849.754,48 €.


Συγκεκριμένα συμβατοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα:

Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισμός

1

Κατασκευή και Συντήρηση Αστικής Οδοποιίας στην Δ.Κ. Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού

400.000,00

2

Προπονητήριο Δημοτικού Σταδίου Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων

114.124,22

3

Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Σωληναρίου και Τ.Κ. Υψηλάντη του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων

275.875,77

4

Ενίσχυση δράσεων Συλλόγου στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς – Σύλλογος Μελέτης και Προβολής των προβλημάτων & Γενικού Εκπολιτισμού της Περιφέρειας Διστόμου

19.968,90

5

Ενίσχυση εκδηλώσεων «ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΎ» του Συλλόγου Μελέτης και Προβολής των προβλημάτων & Γενικού Εκπολιτισμού της Περιφέρειας Διστόμου

16.573,62

6

Ενίσχυση Δράσεων Συλλόγου - Εξωραϊστικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αντίκυρας

23.211,97

7

Ενίσχυση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Απ’ το Στάρι στο ψωμί» - Σύλλογος Ελικωνίων

25.524,00

                                                 ΣΥΝΟΛΟ

849.754,48

 

Στο προσεχές διάστημα θα συμβατοποιηθούν και τα υπόλοιπα ενταγμένα έργα των Δήμων : Λεβαδέων, Θηβαίων, Τανάγρας καθώς και του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και του Ινστιτούτου Κοινωνικής Καινοτομίας και Συνοχής.

 

 


Για την
ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 
και την Ε.Δ.Π. CLLD-LEADER

Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας
Δήμαρχος Λεβαδέων

Μετά από σχετική αλληλογραφία του Ελληνικού Δικτύου Ομάδων Τοπικής Δράσης και τις διευκρινήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 - 2020, σχετικά με την λήψη των δικαιολογητικών και τις ημερομηνίες αυτών στα πλαίσια της πρόσκλησης 19.2. Ιδιωτικές επενδύσεις των Τοπικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης σας γνωστοποιούμε ότι

1. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά στο ΠΣΚΕ θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ .

2. Δικαιολογητικά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο φυσικό φάκελο και δεν ήταν υποχρεωτική η ανάρτησή τους στο ΠΣΚΕ, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου στην ΟΤΔ στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διευκρίνιση στην πρόσκληση ή δεν έχει ακολουθήσει σχετική γραπτή διευκρίνιση της ΟΤΔ, ενώ στις περιπτώσεις που υπάρχει γραπτή διευκρίνιση της ΟΤΔ ισχύει σε κάθε περίπτωση η διευκρινιστική οδηγία της κάθε ΟΤΔ.

 

 

Στις 5/12/2019 συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα επιτροπή διαχείρισης του προγράμματος CLLD LEADER (ΕΔΠ CLLD LEADER) με την εκλογή προέδρου - αντιπροέδρου κ γραματέα.

 

Η νέα σύνθεση της ΕΔΠ CLLLD LEADER αποτελείται από τους ακόλουθους:

Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD LEADER

Πρόεδρος

Ιωάννης Ταγκαλέγκας

Δήμαρχος Λεβαδέων

Αντιπρόεδρος

Αγγελική – Ειρήνη Κουτσοπούλου

Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Γραμματέας

Γεώργιος Ντασιώτης

Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων

Μέλη

Γεώργιος Παπασπύρου

Αντιδήμαρχος Θηβαίων

Παναγιώτης Αγνιάδης

Πρόεδρος Εμπορικού Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Κώτσου Ασημίνα

Πρόεδρος Συλλόγου Διστόμου

Βασιλική Δολάπτση - Μπουγιουκ

Αντιπρόσεδρος Συλλόγου Γυναικών Ορχομενού

Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε - ΟΤΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την ολοκλήρωση της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος CLLD LEADER για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος Βοιωτίας.

Η αναπτυξιακή εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ενημερώνει τους επενδυτές που υπέβαλαν (ή θα υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 18/10/2019) ηλεκτρονική αίτητη στο πρόγραμμα CLLD LEADER για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα ότι σύμφωνα με την πρόσκληση η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των φυσικών φακέλων ορίζεται ως 10 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Συνεπώς η ημερομηνία αυτή είναι 28/10/2019.

Λόγω αργίας της συγκεκριμένης ημέρας η τελική ημερομηνία παραλαβής των φυσικών φακέλων τοποθετείται στις 29/10/2019 και μέχρι τις 14:00.

                                 

 Εκ του γραφείου τύπου.

Scroll to top