ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Για την διευκόλυνση των υποψήφιων επενδυτών παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης, που αφορούν την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

 

Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το έγγραφο 2060/15-3-2019 παρέχει διευκρινίσεις περί ύπαρξης βαρών σε ιδιωτικά έργα του προγράμματος CLLD/LEADER

Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το έγγραφο 1857/7-3-2019 παρέχει διευκρινίσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τις αναπτυξιακές εταιρείες που διαχειρίζονται το πρόγραμμα CLLD/LEADER καθώς και οδηγίες που σχετίζονται με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Επισυνάπτονται στο έντυπο και οι απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν από τις ΟΤΔ προς την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και αφορούν διευκρινίσεις επί των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

 

Δελτίο Τύπου

Η εταιρεία Ελικώνας - Παρνασσός Α.Α.Ε - ΟΤΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την έκδοση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

 

Εκ του γραφείου Τύπου  

Attachments:
Download this file (Δελτίο Τύπου 6.3.2019.pdf)Δελτίο Τύπου 6.3.2019.pdf[ ]357 kB

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού χαρακτήρα του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, CLLD-LEADER» από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων.


Η ημερομηνία δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης είναι η 20/3/2019 και ώρα 13:00 από την οποία ημερομηνία οι υποψήφιοι επενδυτές θα μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣΚΕ). Η διάρκεια της Πρόσκλησης θα είναι μέχρι τις 20/6/2019.


Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΑΕ ΟΤΑ το προσεχές διάστημα θα ενημερώσει του υποψήφιους επενδυτές σε ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν σε κομβικά σημεία της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Έρκυνας 9, 1ος όροφος, Λιβαδειά.

Για την                                 
ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΑΕ ΟΤΑ     

Γιώτα Πούλου                  
Πρόεδρος της ΕΔΠ                   

Scroll to top