ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετά από σχετική αλληλογραφία του Ελληνικού Δικτύου Ομάδων Τοπικής Δράσης και τις διευκρινήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 - 2020, σχετικά με την λήψη των δικαιολογητικών και τις ημερομηνίες αυτών στα πλαίσια της πρόσκλησης 19.2. Ιδιωτικές επενδύσεις των Τοπικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης σας γνωστοποιούμε ότι

1. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά στο ΠΣΚΕ θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ .

2. Δικαιολογητικά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο φυσικό φάκελο και δεν ήταν υποχρεωτική η ανάρτησή τους στο ΠΣΚΕ, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου στην ΟΤΔ στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διευκρίνιση στην πρόσκληση ή δεν έχει ακολουθήσει σχετική γραπτή διευκρίνιση της ΟΤΔ, ενώ στις περιπτώσεις που υπάρχει γραπτή διευκρίνιση της ΟΤΔ ισχύει σε κάθε περίπτωση η διευκρινιστική οδηγία της κάθε ΟΤΔ.

 

 

Στις 5/12/2019 συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα επιτροπή διαχείρισης του προγράμματος CLLD LEADER (ΕΔΠ CLLD LEADER) με την εκλογή προέδρου - αντιπροέδρου κ γραματέα.

 

Η νέα σύνθεση της ΕΔΠ CLLLD LEADER αποτελείται από τους ακόλουθους:

Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD LEADER

Πρόεδρος

Ιωάννης Ταγκαλέγκας

Δήμαρχος Λεβαδέων

Αντιπρόεδρος

Αγγελική – Ειρήνη Κουτσοπούλου

Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Γραμματέας

Γεώργιος Ντασιώτης

Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων

Μέλη

Γεώργιος Παπασπύρου

Αντιδήμαρχος Θηβαίων

Παναγιώτης Αγνιάδης

Πρόεδρος Εμπορικού Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Κώτσου Ασημίνα

Πρόεδρος Συλλόγου Διστόμου

Βασιλική Δολάπτση - Μπουγιουκ

Αντιπρόσεδρος Συλλόγου Γυναικών Ορχομενού

Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε - ΟΤΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την ολοκλήρωση της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος CLLD LEADER για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος Βοιωτίας.

Η αναπτυξιακή εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ενημερώνει τους επενδυτές που υπέβαλαν (ή θα υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 18/10/2019) ηλεκτρονική αίτητη στο πρόγραμμα CLLD LEADER για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα ότι σύμφωνα με την πρόσκληση η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των φυσικών φακέλων ορίζεται ως 10 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Συνεπώς η ημερομηνία αυτή είναι 28/10/2019.

Λόγω αργίας της συγκεκριμένης ημέρας η τελική ημερομηνία παραλαβής των φυσικών φακέλων τοποθετείται στις 29/10/2019 και μέχρι τις 14:00.

                                 

 Εκ του γραφείου τύπου.

 

Σύμφωνα με το από 07/08/2019 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 - 2020, με θέμα την Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της υπηρεσίας σχετικά με τις εμπορικές μισθώσεις διάρκειας άνωτων 9 ετών, ενημερώνουμε το επενδυτικό  κοινό ότι :

"Πράγματι, ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 618) αναφέρει ότι οι μισθώσεις, όταν υπερβαίνουν τα 9 έτη, πρέπει να καταρτίζονται συμβολαιογραφικά και να μεταγράφονται. Όμως, το άρθρο αυτό ΔΕΝ ισχύει για τις επαγγελματικές μισθώσεις (Άρειος Πάγος Απόφαση 749/2014).

Συνεπώς, οι επαγγελματικές μισθώσεις, για όσα χρόνια συμφωνηθούν, μπορούν να γίνουν κανονικά με ιδιωτικό συμφωνητικό και να ισχύουν έναντι του νέου κτήτορα, σε περίπτωση που ο σημερινός μεταβιβάσει το ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση που ο σημερινός εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) μεταβιβάσει το ακίνητο του, ο μισθωτής (επαγγελματίας - ενοικιαστής) προστατεύεται κανονικά για όλα τα χρόνια της μίσθωσης, ακόμα κι αν η μίσθωση έχει γίνει με ιδιωτικό συμφωνητικό.
Προσοχή πάντα στους όρους του ιδιωτικού συμφωνητικού και, σε καμία περίπτωση, με τα έντυπα μισθωτήρια που κυκλοφορούν στα περίπτερα ή στο διαδίκτυο."

 

 

Scroll to top