ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη επί του σχέδιου σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του 1ου Υποέργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ», της Πράξης «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0010879849, συνολικού προϋπολογισμού 161.540,89 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ.

Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Τανάγρας (νόμιμο εκπρόσωπο) και του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ η οποία κρίθηκε μειοδότης.

 

 «Εβδομάδα Αγροτικού Οράματος: πώς φανταζόμαστε το μέλλον των Ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών»

θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 22 έως τις 26 Μαρτίου 2021.

 

Το Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) μας προσκαλεί όλους στην εβδομάδα αγροτικού οράματος. Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο θα συμμετέχει στην εκδήλωση μέσω εικονικού περιπτέρου στο Marketplace, στο οποίο θα παρουσιαστούν οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για το Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές καθώς και σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Attachments:
Download this file (DRAFT AGENDA_26_2_2021.pdf)DRAFT AGENDA_26_2_2021.pdf[ ]321 kB
Περισσότερα...

 

Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΟΤΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την παράταση των προθεσμιών υλοποίησης των έργων του Τοπικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης LEADER/CLLD

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έδωσε την σύμφωνη γνώμη της για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΕΛΕΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» προϋπολογισμού 100.130,42 €, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έδωσε την σύμφωνη γνώμη της για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού 400.000,00 €, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Scroll to top