Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατά συνέπεια η μετοχική σύνθεση της εταιρείας, μετά την συγχώνευση των Δήμων με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Δήμος Λεβαδέων

34,20 %

Δήμος Αλιάρτου

17,73%

Δήμος Διστόμου – Αραχόβης – Αντίκυρας

16,47%

Δήμος Θηβαίων

14,43%

Δήμος Τανάγρας

7,23%

Δήμος Ορχομενού

4,86%

Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδος)

3,47%

Επιμελητήριο Βοιωτίας

0,79%

Σύλλογοι Γυναικών

0,27%

Λοιποί Ιδιωτικοί Φορείς

0,54%

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 719.750,05 €

Η Διοίκηση της εταιρείας ακολουθεί το σχετικό οργανόγραμμα.