Leader

 

Επισυνάπτονται οι Φάκελοι του τοπικού προγράμματος (Φάκελος Α' και Β') καθώς και οι εγκριτικές αποφάσεις του Τοπικού προγράμματος CLLD LEADER για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

 

Εκ του Γραφείου Τϋπου

  Στόχος του Τοπικού Προγράμματος είναι η διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της Τοπικής Οικονομίας στη βάση της ανάδειξης των τοπικών προϊόντων και των τοπικών πόρων της περιοχής παρέμβασης (χάρτης) καθώς και στην ενίσχυση της θέσης της στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε το νέο Τοπικό Πρόγραμμα "CLLD - LEADER" (αναμένεται η προκήρυξη του). Η αξιοποίηση των τοπικών ανεκμετάλλευτων πόρων (παραγωγικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών) όπως και η ενίσχυση της τοπικής δράσης μέσα από τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων, την εισαγωγή καινοτομιών, την προώθηση της συνεργασίας, την επίτευξη συνεργιών στη λογική πάντα της βιώσιμης ανάπτυξης και της αύξησης της ελκυστικότητας της περιοχής αποτελούν βασική προτεραιότητα του προγράμματος όπως γίνεται φανερό από τις δράσεις.

 ΜΕΤΡΟ 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

 ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

 κλικ στον παρακατω σύνδεσμο (link) για το αναλυτικό αρχείο σε μορφή .pdf

Attachments:
Download this file (CLLD_LEADER_PROGRAM_ELIKONAS_2017.pdf)CLLD_LEADER_PROGRAM_ELIKONAS_2017.pdf[ ]2044 kB

Πίνακας 1: «Περιοχή παρέμβασης»:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΞΟΝΑ 4 – Προσέγγιση LEADER
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΠΑΑΧ
Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δ.Δ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ 
Δ.Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ
Δ.Δ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Δ.Δ. ΣΤΕΙΡΙΟΥ
Δ. ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
Δ.Δ. ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ
Δ.Δ. ΡΩΜΑΙΙΚΟΥ
Δ.Δ. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ
Δ.Δ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δ.Δ. ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΩΝ
Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ
Δ.Δ. ΑΚΟΝΤΙΟΥ
Δ.Δ. ΠΡΟΣΗΛΕΙΟΥ
Δ.Δ. ΘΟΥΡΙΟΥ 
Δ.Δ. ΔΑΥΛΕΙΑΣ
Δ.Δ. ΠΑΡΟΡΙΟΥ
Δ.Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Δ.Δ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
Δ.Δ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ
Δ.Δ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ
Δ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Δ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (εκτός σχεδίου πόλης)
Δ.Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ.Δ ΠΥΡΓΟΥ
Δ.Δ. ΠΑΥΛΟΥ
Δ.Δ. ΛΟΥΤΣΙΟΥ
Δ.Δ. ΚΑΡΥΑΣ
Δ.Δ. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Δ.Δ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ.Δ. ΚΑΣΤΡΟΥ
Δ.Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ
Δ.Δ. ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
 
Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ Δ.Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Δ.Δ. ΠΕΤΡΑΣ
Δ.Δ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ
Δ.Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
Δ.Δ. ΘΕΣΠΙΕΩΝ
Δ.Δ. ΑΣΚΡΗΣ
Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Δ.Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 
Δ.Δ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ
Δ.Δ. ΥΠΑΤΟΥ
Δ.Δ. ΕΛΕΩΝΟΣ
Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
Δ.Δ. ΒΑΓΙΩΝ
Δ.Δ. ΕΛΛΟΠΙΑΣ
Δ.Δ. ΞΥΡΟΝΟΜΗΣ
Δ.Δ. ΛΟΥΤΟΥΦΙΟΥ
Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
Δ.Δ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Δ.Δ. ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ
Δ.Δ. ΘΙΣΒΗΣ
Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ
Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΙΩΝ
Δ.Δ. ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ
Δ.Δ. ΛΕΥΚΤΡΩΝ
Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ.Δ. ΑΡΜΑΤΟΣ
Δ.Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Δ.Δ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ(εκτός σχεδίου)
Δ.Δ. ΑΣΩΠΙΑΣ
Δ.Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 
Δ.Δ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Δ.Δ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ
Δ.Δ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Δ.Δ. ΠΥΛΗΣ
Δ.Δ. ΣΚΟΥΡΤΩΝ
Δ.Δ. ΔΑΦΝΗΣ

Η φυσιογνωμία της περιοχής παρέμβασης
Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος της ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. για τον άξονα 4 του Π.Α.Α. εντάσσεται στα όρια του Νομού Βοιωτίας, και καλύπτει το 47% της έκτασης και το 44% του πληθυσμού του Νομού. Ο Νομός Βοιωτίας βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος σε μια έκταση 2.952 Km2 και πληθυσμό 131.085 κατοίκους, σύμφωνα με την Απογραφή της ΕΣΥΕ το 2001, με πυκνότητα πληθυσμού 44%
Ο νομός αποτελείται από δύο επαρχίες, της Λιβαδειάς και της Θήβας και χωροταξικά ορίζεται από τον νομό Αττικής στα νότια, με τον νομό Φθιώτιδας στα βόρεια στα δυτικά από τον νομό Φωκίδος και στα ανατολικά από το νομό Εύβοιας. Η περιοχή εφαρμογής ορίζεται από τα όρη του Ελικώνα και του Παρνασσού, περιλαμβάνει τον κάμπο της Κωπαϊδας και φτάνει ως το Δήμο Σχηματαρίου, με έκταση 1372,75 Km2 , πληθυσμό 57.186 κατοίκους και πυκνότητα 42%. Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από 18 πεδινά Δ.Δ., 3 ορεινά και 16 μειονεκτικά και περιλαμβάνει Διαμερίσματα 16 Δήμων και 1 Κοινότητας. Προστατευόμενες περιοχές
Υπάρχουν δύο προστατευόμενες περιοχές από το Δίκτυο NATURA 2000 τμήμα των οποίων ανήκει στην περιοχή εφαρμογής. Αυτές είναι : Ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού ( κωδικός περιοχής: GR 2410002) με έκταση 3.695 εκτάρια, και το σύμπλεγμα της λίμνης Υλίκης- Παραλίμνης- Βοιωτικού Κηφισού ( κωδικός περιοχής: GR 2410001) με έκταση 11606,5 εκτάρια.Πίνακας 2: «Περιοχές Natura εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ
GR2410001 Λίμνες Υλίκη-Παραλίμνη Βοιωτικός Κηφισσός 116,065
GR2410002 Ε.Δ.Παρνασσού 36,95
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

Η περιοχή, δεδομένου ότι στο μεγαλύτερο της μέρος καλύπτεται από πεδινά εδάφη καλλιεργούμενα από μέχρι πρόσφατα «δυναμικά προϊόντα», πλήττεται άμεσα από την πρόσφατη αλλαγή της ΚΑΠ. Αλλά και στο υπόλοιπο τμήμα της, που δεν είναι πεδινό, η περιοχή αντιμετωπίζει έντονα διαρθρωτικά προβλήματα, λόγω του μικρού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων, της χαμηλής αποδοτικότητας τους, του μικρού βαθμού μεταποίησης της παραγωγής, της μη αποτελεσματικής διάθεσης των προϊόντων στην αγορά κλπ.

Η ύπαρξη, από την άλλη, σημαντικού αριθμού μικρών επιχειρήσεων, με χαμηλό επίπεδο οργάνωσης και εξοπλισμού και προβλήματα στον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία. αποτελεί συμπληρωματική παράμετρο του συνολικού διαρθρωτικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Η ιδιαίτερη γεωγραφική της θέση, η μοναδική της αγροτική ιστορία, ο μεγάλος αριθμός αναξιοποίητων μνημείων, το πολυσχιδές τοπίο και το ιδιαίτερο περιβάλλον της με τον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού και τους υγροτόπους Υλίκης και Παραλίμνης, η εγγύτητα της σε δυναμικούς αναπτυξιακούς πόλους, η παρατηρούμενη στροφή σε αποδοτικές καλλιέργειες, αλλά και οι προσπάθειες παραγωγικών ομάδων να απαντήσουν δυναμικάστο πρόβλημα (και στους τρεις τομείς της οικονομίας), μπορούν, αν συνδυασθούν κατάλληλα, να αποτελέσουν μια βιώσιμη απάντηση στην κρίση.

Στο πλαίσιο έτσι αυτό, και ανάλογα με την χωρική εξειδίκευση της κάθε μιας μικροπεριοχής του προγράμματος, οι προτεραιότητες οι οποίες τίθενται (χωρίς ιεραρχική σειρά) είναι οι εξής:

Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για εναλλακτική επιχειρηματική δραστηριότητα, κυρίως στον τουρισμό της υπαίθρου, με γεωγραφική έμφαση στα πεδινά
Ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του τουρισμού της υπαίθρου στην ίδια περιοχή
Υποστήριξη της ελκυστικότητας της περιοχής μέσα από τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων
Ενίσχυση της παραγωγής ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων μέσα από την αύξηση της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της εμπορίας τους, σε όλη την περιοχή του προγράμματος
Αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που παρέχει η ύπαρξη δυναμικών πόλων στην περιοχή του προγράμματος, σε όλη την περιοχή παρέμβασης και
Αναβάθμιση της επιχειρηματικής δράσης μέσα από την προώθηση της διατομεακής και επιχειρηματικής συνεργασίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, σε όλη την περιοχή παρέμβασης.

Έχοντας θέσει τις παραπάνω προτεραιότητες, έχοντας περιγράψει το προφίλ και τη φυσιογνωμία της περιοχής, γνωρίζοντας την ιστορία της και τη στενή της σύνδεση με τον ιστορικό – περιηγητή Παυσανία, θέλοντας επίσης να προβάλουμε τις δυνατότητες της περιοχής ως τόπου περιήγησης και ήπιας σωματικής άσκησης σε ένα εύφορο σε παραγωγή και πλούσιο σε εναλλαγές περιβάλλον, επιλέγουμε ως κεφαλίδα του προγράμματος τον τίτλο «Βοιωτική Γη, Κήποι Παυσανία».

Στη βάση των παραπάνω οι στόχοι του προγράμματος διαμορφώνονται ως εξής:

Στόχος 1: Ανάδειξη της Πολιτιστικής και Αγροτικής Κληρονομιάς της Περιοχής
Στόχος 2: Ανάπτυξη τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
Στόχος 3: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου απασχόλησης και κατοικίας
Στόχος 4: Αύξηση της τοπικά παραγόμενης προστιθέμενης αξίας
Στόχος 5: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης

Scroll to top