Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους αγρότες να λάβουν μέρος σε διαδικτυακή έρευνα σχετικά με την απλούστευση των κανόνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση της δημοσιεύει μια διαδικτυακή έρευνα μέσω ερωτηματολόγιου για να συγκεντρώσει τις απόψεις των αγροτών απευθείας από τους ίδιους, σχετικά με τις προτάσεις της για τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου που επωμίζονται.

Ερευνα Ευρωπαϊκής Πολιτικής ΚΑΠ

 

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα και το ερωτηματολόγιο στο σχετικό επισυναπτόμενο και στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

Πληροφορίες

Scroll to top