Η Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ σαν ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ ενημερώνει για την υποβολή του Φακέλου Α' στο νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2023 - 2027.

Επισυνάπτεται το σχετικό Δελτίο Τύπου

Scroll to top