Μετά την ολοκλήρωση του Φυσικού και ΟΙκονομικού αντικειμένου της πράξης ακολουθείται η διαδιακσία Ολοκλήρωσης των πράξεων

1. Για έργα Δημόσιου Χαρακτήρα (με τη διαδικασία Δημοσίων Συμβάσεων)

2. Για έργα Δημόσιου Χαρακτήρα (χωρίς Δημόσιες Συμβάσεις - Σύλλογοι κλπ)

3. Για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Για τα έργα Δημόσιου Χαρακτήρα σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα ενώ για τα έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα η ολοκλήρωση του έργου δηλώνεται κατά το τελικό αίτημα καταβολής ενίσχυσης

Scroll to top