Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έδωσε την θετική της γνώμη για για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «Κατασκευή παιδικών χαρών στις ΤΚ Χωστίων, ΤΚ Λουτουφίου και ΤΚ Νεοχωρακίου του Δήμου Θηβαίων», της Πράξης «Κατασκευή παιδικών χαρών στις ΤΚ Χωστίων, ΤΚ Λουτουφίου και ΤΚ Νεοχωρακίου του Δήμου Θηβαίων», του προγράμματος CLLD/LEADER, της Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α :0010926642, συνολικού προϋπολογισμού 250.157,18 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο

Scroll to top