Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων και την επιλογή
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανν'απτυξης & Τροφίμων.

Η εταιρεία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιήσει ημερίδες διαβούλευσης και ενημέρωσης με το επενδυτικό κοινό αλλά και φορείς της περιοχής παρέμβασης ώστε να διαμορφωθεί η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο

 

 

 

Scroll to top