ΣΕ  ΙΣΧΥ

Σε συνέχεια της αντικατάστασης του νομικού πλαισίου που διέπει τις πράξεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα του προγράματος CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014 - 2020 (Υ.Α 1337/11-05-2022) ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό πως αντικαταστάθηκε και η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η νέα εγκύκλιος πληρωμών 30760/13-05-2022  περιγράφει τη διαδικασία αλλά και τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής (αιτήματα καταβολής ενίσχυσης δικαιούχων) για παρεμβάσεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

 

Scroll to top