Εκτύπωση

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη επί του σχέδιου σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του 1ου Υποέργου «ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ», της Πράξης «ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0010866047, συνολικού προϋπολογισμού 78.745,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (νόμιμο εκπρόσωπο) και του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας HELLASOD Α.Ε. η οποία κρίθηκε μειοδότης.

Attachments:
Download this file (ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0010866047 ΑΔΑ.pdf)ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0010866047 ΑΔΑ.pdf[ ]755 kB