Εκτύπωση

 

Σε συνέχεια της τροποποίησης του νομικού πλαισίου που διέπει τις πράξεις ιδιωτικού αλλά και δημόσιου χαρακτήρα του προγράματος CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014 - 2020 (Υ.Α 3083/11-08-2021) ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό πως τροποποιήθηκε η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ (66016/08-11-2021) στην οποία περιγράφεται η διαδικασία αλλά και τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής (αιτήματα καταβολής ενίσχυσης δικαιούχων)

Τροποποίηση της αρ.πρωτ. 14886/4-3-2021 (ΑΔΑ: 9ΓΔΩ46ΨΧΞΧ-ΒΥΣ) και αντικατάσταση της αρ.πρωτ. 80293/4-12-2020 (ΑΔΑ: 9ΗΛΘ46ΨΧΞΧ-2ΝΧ)

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγγραφα

Attachments:
Download this file (Ε_1.2_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΔΧ.docx)Ε_1.2_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΔΧ.docx[ ]51 kB
Download this file (Ε_1.4.Α_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_κατασκ_προμ_μελ_υπηρεσια.docx)Ε_1.4.Α_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_κατασκ_προμ_μελ_υπηρεσια.docx[ ]52 kB
Download this file (Ε_1.4.Β_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.docx)Ε_1.4.Β_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.docx[ ]127 kB
Download this file (Ε_1.4.Γ._ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ.docx)Ε_1.4.Γ._ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ.docx[ ]134 kB
Download this file (Ε_1.5_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΚΩ_αρχαιολογία.docx)Ε_1.5_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΚΩ_αρχαιολογία.docx[ ]111 kB
Download this file (Ε_4_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΤΔ_ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ.docx)Ε_4_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΤΔ_ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ.docx[ ]22 kB
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΥΠ_19.2_4Η_ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ_ΑΔΑ_67ΤΨ46ΨΧΞΧ-3Τ0.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΥΠ_19.2_4Η_ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ_ΑΔΑ_67ΤΨ46ΨΧΞΧ-3Τ0.pdf[ ]417 kB
Download this file (ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.doc)ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.doc[ ]59 kB
Download this file (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_19.2_4Η_ΕΝΟΠ..pdf)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_19.2_4Η_ΕΝΟΠ..pdf[ ]1090 kB
Download this file (ΠΠΑΕΕ_ΠΙΝ.ΠΑΡΑΣΤ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΔΧ_ΧΔΣ.xlsx)ΠΠΑΕΕ_ΠΙΝ.ΠΑΡΑΣΤ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΔΧ_ΧΔΣ.xlsx[ ]99 kB
Download this file (ΠΠΑΕΕ_ΠΙΝ.ΠΑΡΑΣΤ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ.xlsx)ΠΠΑΕΕ_ΠΙΝ.ΠΑΡΑΣΤ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ.xlsx[ ]100 kB
Download this file (ΠΠΕΕ_ΠΙΝ.ΠΡΟΒ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΔΧ_ΧΔΣ.xlsx)ΠΠΕΕ_ΠΙΝ.ΠΡΟΒ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΔΧ_ΧΔΣ.xlsx[ ]99 kB
Download this file (ΠΠΕΕ_ΠΙΝ.ΠΡΟΒ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ.xlsx)ΠΠΕΕ_ΠΙΝ.ΠΡΟΒ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ.xlsx[ ]99 kB
Download this file (Υ_2_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc)Υ_2_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc[ ]29 kB