Εκτύπωση

 

Το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται τόσο οι πράξεις Ιδιωτικού όσο και οι πράξεις Δημόσιου χαρακτήρα που εντάσσονται στο πρόγραμμα CLLD/LEADER τοπυ ΠΑΑ 2014-2020 τροποποιήθηκε.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε τροποποίηση  της:

και αντικατάσταση τους με ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο υπ’ αρ. 3083/11-08-2021 υπουργικής απόφαση ς"Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4" (ΦΕΚ 3702/11-08-2021)

Attachments:
Download this file (ΥΑ 19.2_19.4 ΦΕΚ 3702_11.8.2021 Τεύχος Β΄.pdf)ΥΑ 19.2_19.4 ΦΕΚ 3702_11.8.2021 Τεύχος Β΄.pdf[ ]1062 kB