Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΟΤΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τροποποιήσεις που επέρχονται στην υλοποίηση των έργων του Τοπικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης LEADER/CLLD λόγω τροποποίησης του νομικού πλαισίου του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο

Scroll to top