Εκτύπωση

 

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Αρ. πρωτ. :642/08-04-2021), ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος αποφασίζει την 2η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης στις Δράσεις 19.2.2: «Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους» και 19.2.3: «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής», του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της από 06/03/2019 1ης πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ ΟΤΔ Ελικώνας - Παρνασσός Α.Α.Ε. ΟΤΑ. Η τροποποίηση αφορά στην τακτοποίηση των Π/Υ των ενταγμένων πράξεων με κωδικούς ΠΣΚΕ LD461-0043307, LD461-0044329, LD461-0048979, LD461-0051442, LD461-0052117, LD461-0052306, ώστε να συμφωνούν με τον Π/Υ που είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣΑΑ.

Συνολικά για την 1η Πρόσκληση της ΟΤΔ Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ έχουν ενταχθεί 37 έργα συνολικού προϋπολογισμού 6.712.113,17 € με τη Δημόσια Δαπάνη να έγκειται στο ποσό των 3.555.092,07 €

Attachments:
Download this file (ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 2η Τροπ Απόφασης Ένταξης Ιδιωτικά Έργα ΑΔΑ.pdf)ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 2η Τροπ Απόφασης Ένταξης Ιδιωτικά Έργα ΑΔΑ.pdf[ ]708 kB