Εκτύπωση

 

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)” του ΠΑΑ 2014-2020 για έργα Δημόσιου Χαρακτήρα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα πληρωμής ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ  σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην σχετική εγκύκλιο πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για την ολοκλήρωση του αιτήματος πληρωμής, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους  ηλκετρονικά επισυνάπτωντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Παράρτημα της εγκυκλίου ΄και τα όσα ανφέρονται στο ΟΠΣΣΑ) και να στείλουν στην ΟΤΔ φυσικό φάκλεο με τα απαραίτητα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Για πληροφορίες παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την ΟΤΔ.

Attachments:
Download this file (Β_1_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ.docx)Β_1_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ.docx[ ]27 kB
Download this file (Β_2_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ.xlsx)Β_2_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ.xlsx[ ]10 kB
Download this file (Ε_1.2_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.docx)Ε_1.2_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.docx[ ]48 kB
Download this file (Ε_1.4.Α_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_κατασκ_προμ_μελ_υπηρεσια.docx)Ε_1.4.Α_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_κατασκ_προμ_μελ_υπηρεσια.docx[ ]49 kB
Download this file (Ε_1.4.Β_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ_κατασκ_προμ_μελ_υπηρεσια.docx)Ε_1.4.Β_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ_κατασκ_προμ_μελ_υπηρεσια.docx[ ]126 kB
Download this file (Ε_1.5_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΚΩ_αρχαιολογία.docx)Ε_1.5_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΚΩ_αρχαιολογία.docx[ ]108 kB
Download this file (Ε_4_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΤΔ_ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ.docx)Ε_4_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΤΔ_ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ.docx[ ]22 kB
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_19.2_ΔΗΜΟΣΙΕΣ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ_3η Τροποπ.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_19.2_ΔΗΜΟΣΙΕΣ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ_3η Τροποπ.pdf[ ]430 kB
Download this file (ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.doc)ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.doc[ ]59 kB
Download this file (Π_1.10_EKΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ.xlsx)Π_1.10_EKΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ.xlsx[ ]44 kB
Download this file (Π_1.2_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc)Π_1.2_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc[ ]142 kB
Download this file (Π_1.4.Α_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.docx)Π_1.4.Α_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.docx[ ]165 kB
Download this file (Π_1.4.Β_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.docx)Π_1.4.Β_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.docx[ ]167 kB
Download this file (Π_1.8_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_αρχαιολογια.doc)Π_1.8_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_αρχαιολογια.doc[ ]275 kB
Download this file (Π_1.9_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΚΩ.doc)Π_1.9_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΟΚΩ.doc[ ]271 kB
Download this file (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_19.2_ΔΗΜΟΣΙΕΣ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ_3η Τροποπ.pdf)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_19.2_ΔΗΜΟΣΙΕΣ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ_3η Τροποπ.pdf[ ]768 kB
Download this file (ΠΙΝ.1_ΠΙΝ.2_ΔΣ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.xlsx)ΠΙΝ.1_ΠΙΝ.2_ΔΣ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.xlsx[ ]45 kB
Download this file (ΠΙΝ.1_ΠΙΝ.2_ΧΔΣ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.xlsx)ΠΙΝ.1_ΠΙΝ.2_ΧΔΣ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.xlsx[ ]105 kB
Download this file (ΠΙΝ.3_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc)ΠΙΝ.3_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc[ ]70 kB
Download this file (ΠΠΑΕΕ_ΠΙΝ.ΠΑΡΑΣΤ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.xlsx)ΠΠΑΕΕ_ΠΙΝ.ΠΑΡΑΣΤ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.xlsx[ ]94 kB
Download this file (ΠΠΕΕ_ΠΙΝ.ΠΡΟΒ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.xlsx)ΠΠΕΕ_ΠΙΝ.ΠΡΟΒ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΧΔΣ.xlsx[ ]93 kB
Download this file (Υ_2_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc)Υ_2_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc[ ]14 kB