Το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται οι πράξεις Ιδιωτικού αλλά και Δημόσιου χαρακτήρα στο πρόγραμμα CLLD/LEADER τοπυ ΠΑΑ 2014-2020 τροποποιείται λόγω συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και της ανάγκης λήψης έκτακτων μέτρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»

Scroll to top