Δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 3η Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης 13215/30-11-2017 (4107/07-08-2020) που αφορά τα έργα Δημόσιου Χαρακτήρα στο ΜΞέτρο 19.2 του ΠΑΑ

Scroll to top