Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έδωσε την σύμφωνη γνώμη της για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΧΩΣΤΙΩΝ, Τ.Κ. ΛΟΥΤΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» προϋπολογισμού 250.157,18 €, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Scroll to top