Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΟΤΑ ενημερώνει σχετικά με την έγκριση επιπλέον ποσού πόρων για την κάλυψη επενδυτών που έχουν μεν εγκριθεί αλλά λόγω έλλειψης πόρων δεν ήταν δυνατή η ένταξη τους. Η δυνατότητα χρήσης προγραμματικής υπερδέσμευσης οδηγεί σε ένταξη όλων των θετικά αξιολογημμένων προτάσεων της από 06/03/2019 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Scroll to top