Εκτύπωση

 

Η εταιρεία Ελικώνας – Παρνασσός Α.Α.Ε. – ΟΤΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως μετά τη λήξη της περιόδου των ενστάσεων και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 20/20-07-2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της Ελικώνας - Παρνασσός Α.Α.Ε. - ΟΤΑ οριστικοποιείται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψήφιων επενδυτών για την με αρ πρωτ 5564-06/03/2019 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος [ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»], σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο αρχείο.

Attachments:
Download this file (Απόσπασμα Πρ. 20.20-07-20.pdf)Απόσπασμα Πρ. 20.20-07-20.pdf[ ]7245 kB
Download this file (Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων_ΟΤΔ Ελικώνας.pdf)Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων_ΟΤΔ Ελικώνας.pdf[ ]504 kB