ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε - ΟΤΑ ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές που έχουν καταθέσει προτάσεις στα πλαίσια της από 06/03/2019 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα ότι ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα η αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας καθώς και ο έλεγχος του δείγματος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Στη συνέχεια αναμένεται η έγκριση της μεταφοράς πρόσθετων πόρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ) και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έτσι ώστε να ενταχθεί το σύνολο των αρχικά εγκεκριμένων προτάσεων που δεν μπορούν - στην παρούσα φάση - να ενταχθούν λόγω έλλειψης πιστώσεων.

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα ενημερωθούν εγγράφως το επόμενο 15μερο.

Εκ του γραφείου τύπου

Scroll to top