Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το έγγραφο 833/19-02-2020 παρέχει απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την εφαρμογή του καθεστώτος De Minimis.

Scroll to top