Στις 5/12/2019 συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα επιτροπή διαχείρισης του προγράμματος CLLD LEADER (ΕΔΠ CLLD LEADER) με την εκλογή προέδρου - αντιπροέδρου κ γραματέα.

 

Η νέα σύνθεση της ΕΔΠ CLLLD LEADER αποτελείται από τους ακόλουθους:

Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD LEADER

Πρόεδρος

Ιωάννης Ταγκαλέγκας

Δήμαρχος Λεβαδέων

Αντιπρόεδρος

Αγγελική – Ειρήνη Κουτσοπούλου

Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Γραμματέας

Γεώργιος Ντασιώτης

Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων

Μέλη

Γεώργιος Παπασπύρου

Αντιδήμαρχος Θηβαίων

Παναγιώτης Αγνιάδης

Πρόεδρος Εμπορικού Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Κώτσου Ασημίνα

Πρόεδρος Συλλόγου Διστόμου

Βασιλική Δολάπτση - Μπουγιουκ

Αντιπρόσεδρος Συλλόγου Γυναικών Ορχομενού

Scroll to top