Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε - ΟΤΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την ολοκλήρωση της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος CLLD LEADER για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος Βοιωτίας.
Scroll to top