Εκτύπωση

 

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι προχώρησε σε  3η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στήριξης σε έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Η τροποποίηση αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΠΣΚΕ ορίζοντας την 18/10/2019 και ώρα 15:00 ως λήξη των αιτήσεων.

Επισυνάπτονται η 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης, Ανακοίνωση 3ης Τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης και ένα συνημμένο αρχείο με τα Παραρτήματα της Πρόσκλησης

Attachments:
Download this file (3η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης ΟΤΔ Ελικώνας - Παρνασσός Α.Α.Ε. - ΟΤΑ (Ιδιωτικά).rar)3η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης ΟΤΔ Ελικώνας - Παρνασσός Α.Α.Ε. - ΟΤΑ (Ιδιωτικά).rar[ ]17483 kB
Download this file (Ανακοίνωση 3ης Τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης.pdf)Ανακοίνωση 3ης Τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης.pdf[ ]640 kB
Download this file (Πρόσκληση_19 2_3η Τροποποίηση.pdf)Πρόσκληση_19 2_3η Τροποποίηση.pdf[ ]908 kB