Σύμφωνα με το από 07/08/2019 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 - 2020, με θέμα την Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της υπηρεσίας σχετικά με τις εμπορικές μισθώσεις διάρκειας άνωτων 9 ετών, ενημερώνουμε το επενδυτικό  κοινό ότι :

"Πράγματι, ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 618) αναφέρει ότι οι μισθώσεις, όταν υπερβαίνουν τα 9 έτη, πρέπει να καταρτίζονται συμβολαιογραφικά και να μεταγράφονται. Όμως, το άρθρο αυτό ΔΕΝ ισχύει για τις επαγγελματικές μισθώσεις (Άρειος Πάγος Απόφαση 749/2014).

Συνεπώς, οι επαγγελματικές μισθώσεις, για όσα χρόνια συμφωνηθούν, μπορούν να γίνουν κανονικά με ιδιωτικό συμφωνητικό και να ισχύουν έναντι του νέου κτήτορα, σε περίπτωση που ο σημερινός μεταβιβάσει το ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση που ο σημερινός εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) μεταβιβάσει το ακίνητο του, ο μισθωτής (επαγγελματίας - ενοικιαστής) προστατεύεται κανονικά για όλα τα χρόνια της μίσθωσης, ακόμα κι αν η μίσθωση έχει γίνει με ιδιωτικό συμφωνητικό.
Προσοχή πάντα στους όρους του ιδιωτικού συμφωνητικού και, σε καμία περίπτωση, με τα έντυπα μισθωτήρια που κυκλοφορούν στα περίπτερα ή στο διαδίκτυο."

 

 

Scroll to top