Εκτύπωση

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι προχώρησε σε  2η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στήριξης σε έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Η τροποποίηση αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΠΣΚΕ ορίζοντας την 27/09/2019 και ώρα 15:00 ως λήξη των αιτήσεων. Ταυτόχρονα διευκρινίστηκαν σημεία που αφορούν τους Κωδικού Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Συγκεκριμένα οι κατηγορίες υπο - δράσεων στις οποίες εμπίπτουν ορισμένοι ΚΑΔ που σχετίζονται με την μεταποίησησ - τυποποίηση - συσκευασία αγροτικών προϊόντων

Επισυνάπτονται η 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης, Ανακοίνωση 2ης Τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης και ένα συνημμένο αρχείο με τα Παραρτήματα της Πρόσκλησης

Attachments:
Download this file (2η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης ΟΤΔ Ελικώνας - Παρνασσός Α.Α.Ε. - ΟΤΑ (Ιδιωτικά).zip)2η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης ΟΤΔ Ελικώνας - Παρνασσός Α.Α.Ε. - ΟΤΑ (Ιδιωτικά).zip[ ]19143 kB
Download this file (Ανακοίνωση 2ης Τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης.pdf)Ανακοίνωση 2ης Τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης.pdf[ ]638 kB
Download this file (Πρόσκληση_19 2_2η Τροποποίηση.pdf)Πρόσκληση_19 2_2η Τροποποίηση.pdf[ ]1660 kB