Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το έγγραφο 5125/16-07-2019 παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την υποβολή αίτησης στήριξης για τα ιδιωτικά έργα του προγράμματος CLLD/LEADER.

Ταυτόχρονα ενημερώνουμε το κοινό ότι επίκειται τροποποίηση - 2η Τροποποίηση - της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Scroll to top