Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε - ΟΤΑ ενημερώνει τους μελετητές - συμβούλους οι οποίοι ασχολούνται με την σύνταξη επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προγράμματος CLLD LEADER για τον νομό Βοιωτίας ότι θα πραγματοποιήσει ενημερωτική σύσκεψη για την παροχή επεξηγήσεων στους όρους και τις διαδικασίες κατάθεσης των προτάσεων. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας

ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. – ΟΤΑ
Έρκυνας 9 (1ος Όροφος), Λιβαδειά Βοιωτίας

την Τετάρτη 29/05/2019 και ώρα 10:00 π.μ

 

Scroll to top