ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού χαρακτήρα του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, CLLD-LEADER» από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων.


Η ημερομηνία δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης είναι η 20/3/2019 και ώρα 13:00 από την οποία ημερομηνία οι υποψήφιοι επενδυτές θα μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣΚΕ). Η διάρκεια της Πρόσκλησης θα είναι μέχρι τις 20/6/2019.


Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΑΕ ΟΤΑ το προσεχές διάστημα θα ενημερώσει του υποψήφιους επενδυτές σε ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν σε κομβικά σημεία της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Έρκυνας 9, 1ος όροφος, Λιβαδειά.

Για την                                 
ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΑΕ ΟΤΑ     

Γιώτα Πούλου                  
Πρόεδρος της ΕΔΠ                   

Scroll to top