Υπογράφηκε στις 12/6/2010 η σύμβαση μεταξύ της ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση του προγράμματος στα πλαίσια του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER του ΠΑΑ 2007-2013.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό σε Δημόσια Δαπάνη 6.500.000 € ή συνολικό προϋπολογισμό (μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή) 11.000.000 €. Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Νομού Βοιωτίας αφορά 17 Δήμους / Κοινότητες (38 Δημοτικά / Κοινοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 1.372,75 km2 και πληθυσμό 57.186 κατοίκους.

 Η περιοχή είναι πλούσια σε ιστορία, τόπος περιήγησης και ήπιας σωματικής άσκησης σε ένα εύφορο σε παραγωγή και πλούσιο σε εναλλαγές περιβάλλον. Το πρόγραμμα έχει στόχο: την ανάδειξη της πολιτιστικής και αγροτικής κληρονομιάς της περιοχής την ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας τη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου απασχόλησης και κατοικίας την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας σε τοπικό επίπεδο και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Η ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ έχει ήδη ξεκινήσει ενημερώσεις του τοπικού πληθυσμού στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος. Σύντομα θα γίνει η προκήρυξη μέσω του τύπου των δράσεων του προγράμματος.

Το Γραφείο Τύπου

Scroll to top