Εκτύπωση

Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο στο οποίο περιγράφονται οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις των δικαιούχων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και την αντίστοιχη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ.

Attachments:
Download this file (Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Πράξεων Ιδιωτ Χαρακτήρα.pdf)Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Πράξεων Ιδιωτ Χαρακτήρα.pdf[ ]593 kB