Εκτύπωση

Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο στο οποίο περιγράφονται οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις των δικαιούχων πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και την αντίστοιχη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ.

Attachments:
Download this file (Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα.pdf)Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα.pdf[ ]305 kB