Εκτύπωση

Σύμφωνα με το έγγραφο 5298/22-06-2018 : «6η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020» ορίζεται ως ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ κατάθεσης του τελευταίου αιτήματος πληρωμής για τα Συνεχιζόμενα Έργα του Άξονα 4 - Προσέγγιση LEADER στο Τοπικό πρόγραμμα του Νομού Βοιωτίας η 31-08-2018

Attachments:
Download this file (6η Τροποποίηση Απόφ ένταξης Ανειλημ.pdf)6η Τροποποίηση Απόφ ένταξης Ανειλημ.pdf[ ]691 kB