Εκτύπωση

Σύμφωνα με το έγγραφο 12616/15-11-2017 : «4η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020» ορίζεται ως ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ κατάθεσης του τελευταίου αιτήματος πληρωμής για τα Συνεχιζόμενα Έργα του Άξονα 4 - Προσέγγιση LEADER στο Τοπικό πρόγραμμα του Νομού Βοιωτίας η 29-06-2018

Attachments:
Download this file (4η Τροποποίηση Απόφ ένταξης Ανειλημ.pdf)4η Τροποποίηση Απόφ ένταξης Ανειλημ.pdf[ ]440 kB