Εκτύπωση

Σύμφωνα με το έγγραφο 5704/29-05-2017 : «2η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020» ορίζεται ως ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ κατάθεσης του τελευταίου αιτήματος πληρωμής για τα Συνεχιζόμενα Έργα του Άξονα 4 - Προσέγγιση LEADER στο Τοπικό πρόγραμμα του Νομού Βοιωτίας η 29-09-2017

Attachments:
Download this file (2η Τροποποίηση Απόφ ένταξης Ανειλημ.pdf)2η Τροποποίηση Απόφ ένταξης Ανειλημ.pdf[ ]1100 kB