Σύμφωνα με το έγγραφο 5374/22-07-2016 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασίζεται η συνέχιση των πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 - 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 - 2020.

Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ανωτέρω συνεχιζόμενων πράξεων είναι η 31-12-2016

 

Για την εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ εντάσσονται στις ανειλημμένες υποχρεώσεις 19 έργα σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Scroll to top