Εκτύπωση

   

 Η εταιρεία Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε – ΟΤΑ ως Ομάδα Τοπικής Δράσης ενημερώνει του υποψήφιους επενδυτές ότι προκηρύχθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γιατην υποβολή προτάσεων πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 "Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

 

 Η υποβολή αιτήσεων στήριξης γίνεται ηλεκτρονικά αρχίζοντας από την 8η Μαΐου 2018 με καταληκτική ημερομηνία την 9η Ιουλίου 2018 για όλες τις δράσεις και υποδράσεις που αφορά η συγκεκριμένη 1η Πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την αίτηση στήριξης τους να αποστείλουν στην έδρα της ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. – ΟΤΑ

Έρκυνας 9 (1ος Όροφος), Λιβαδειά Βοιωτίας, Τ.Κ.: 32131

είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά τον Φάκελο υποψηφιότητας τους με την ένδειξη: «Για την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER για την Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ της Ο.Τ.Δ. ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Α.Ε. – ΟΤΑ Υπομέτρο 19.2 Δράση 19.2….. και Υποδράση 19.2. …. . …..» που θα περιλαμβάνει την Αίτηση Στήριξης με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 1η Πρόσκληση καθώς και το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης.

 

Επισυνάπτονται:

Περίληψη 1ης Πρόσκλησης Πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα

1η Πρόσκληση Πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα

Φάκελος με τα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης

Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης

Attachments:
Download this file (1η Πρόσκληση Πράξεων Δημοσίου 19_2 ΟΤΔ Ελικώνας - Παρνασσός.zip)1η Πρόσκληση Πράξεων Δημοσίου 19_2 ΟΤΔ Ελικώνας - Παρνασσός.zip[ ]9928 kB
Download this file (1η Πρόσκληση Πράξεων Δημόσιου Χαρακτηρα.pdf)1η Πρόσκληση Πράξεων Δημόσιου Χαρακτηρα.pdf[ ]812 kB
Download this file (Περίληψη 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων.pdf)Περίληψη 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων.pdf[ ]598 kB
Download this file (Χάρτης Εφαρμογής.jpg)Χάρτης Εφαρμογής.jpg[ ]105 kB