Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Α.Ε. - ΟΤΑ δημοσιοποιεί τον ισολογισμός του έτους 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) που αφορά την 23η εταιρική χρήση.

Scroll to top