Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Α.Ε. - ΟΤΑ δημοσιοποιεί τον ισολογισμός του έτους 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) που αφορά την 22η εταιρική χρήση.

Scroll to top