Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Α.Ε. - ΟΤΑ δημοσιοποιεί τον ισολογισμός του έτους 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015) που αφορά την 21η εταιρική χρήση.

Scroll to top